Eksamen

EKSAMEN

Skriftlig eksamen

Muntlig eksamen

Info om muntlig eksamen fra UDE:

For info om muntlig eksamen i andre kommuner - kontakt kommunen

Generelle råd og tips

Sjekkliste (kan redigeres)

Tidligere gitte eksamener med løsningsforslag

Vår 2017 Del 1

Vår 2017 Del 2

Vår 2016 Del 1

Vår 2016 Del 2

Vår 2015 Del 1

Vår 2015 Del 2

Eks. 2015 Del 1

Eks. 2015 Del 2

Vår 2014 Del 1

Vår 2014 Del 2

Høst 2013 Del 1

Høst 2013 Del 2

Vedlegg

Forslag til 2015

Vår 2013 Del 1

Vår 2013 Del 2

Vår 2012 Del 1

Vår 2012 Del 2

Vår 2011 Del 1

Vår 2011 Del 2

Vår 2010 Del 1

Vår 2010 Del 2

Vedlegg

Vår 2009 Del 1

Vår 2009 Del 2

Eks. 2009 Del 1

Eks. 2009 Del 2

Eks. 2008 Del 1

Eks. 2008 Del 2

Eksamenstrening - Oppgaver

Eksamenshjelp

Registrer deg her