9. Geometri - begreper og egenskaper

Læringsmål for temaet

9. GEOMETRI - BEGREPER OG EGENSKAPER

Vinkelsum i mangekanter

Diagonaler i mangekanter

Begrepsstruktur for

todimensjonale figurer

Vinkelsummen i

trekanter er 180o

       Print ut koordinat-

              system

Kvadratsetningene

   og Pythagoras

Pythagoras

Mangekant inndelt

       i trekanter

Oktaeder

Spill "Slagskip". Klikk på bildet for å få spillebrett

    som kan printes ut (eller tegn i arbeidsboka)

Utforsk geometriske sammen-

henger i GeoGebra (dynamisk)

Prøve 9 Geometri (kan redigeres)

  Nivå 9            Nivå 10

Bestill tilgang til getSmart