7 - 8. Excel, økonomi, statistikk og sannsynlighet

7. EXCEL OG ØKONOMI og 8. STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET

   Personlig økonomi

Undervisningsopplegg

     Forbrukerrådet

              Personlig økonomi

Kalkulator basert på referansebudsjett

Statens institutt for forbruksforskning

   Personlig økonomi

Undervisningsopplegg

           LAMIS


- Jobb              - Bil/sykkel

- Bolig              - Møbler

- Fritidsbolig/båt/campingv

- Hobby-/sportsutstyr

      Valutakurser

Statistikk - database

Spuriøse sammenhenger

Hefte Økonomi, statistikk og Excel

            Eksamen 2009-2016

      Diagrammer

Grafiske fremstillinger

Budsjett m diagram

    Sentraltendens

    Spredningsmål

        Print ut millimeterpapir

     Uten akser         Med akser

  Sannsynlighetsbegrepet

        "Store talls lov"

               VIDEO

  Sannsynlighetsmodeller

             Utfallsrom

                VIDEO

Uniform sannsynlighet

      Tegne utfall i tabell

               VIDEO

Sannsynlighet

Eksamensoppg.

Bestill tilgang til getSmart