6. Likninger og ulikheter

Læringsmål for temaet

6. LIKNINGER OG ULIKHETER

    Løs likninger ved å tegne "Thinking Blocks"

            (Singapore Model Method)

Hva er Thinking Blocks?     

   (Singapore Math)

           2x + 3 = 8 + x

     Hvor mange fyrstikker

           er det i esken?

              Likninger og likningssett

Refleksjonsoppg. av Stig C. Rønningen

"Hyttestien" - Problemløsningsoppg.

    med figurtallformler og likninger

    Likninger med flere ukjente

               Bildeoppgaver

Hvor mye veier kaninen,

     hunden og katten?

   Likninger

Prøve 6 Likninger (kan redigeres)

    Nivå 8             Nivå 9            Nivå 10

  • Fasit
  • Video
  • Oppg.

Test deg selv i

hele fagemnet

Bestill tilgang til getSmart