12. Funksjoner

Læringsmål for temaet

12. FUNKSJONER

"Kjekspakken"

  i GeoGebra

"Fotballkamp"

  i GeoGebra

     Utforskningsoppgave

Potenser i GGB. (Se under)

   Tallmønstre

  og funksjoner

Tangenter, paralleller og asymptoter

Fyrstikker - Figurtall

(diskrete funksjoner)

"Bondens gjerde"

"Nyfødt lam" (GGB)

Klikk på bildet under for å utforske potenser

i GeoGebra. Tilhørende oppgaver rett over.

(Zoom ut mens du ser på hver graf.)

"Fiskebestand" (GGB)

Del 2, oppg. 5

Hvilke av grafene over

representerer funksjoner?

       Print ut koordinat-

              system

    Print ut millimeterpapir

Uten akser         Med akser

Hjelp til GeoGebra

av Mona S. Alm-Paulsen

  • Fasit
  • Video
  • Oppg.

Test deg selv i

hele fagemnet

Bestill tilgang til getSmart