10. Geometri - måling og beregninger

Læringsmål for temaet

10. GEOMETRI - MÅLING OG BEREGNINGER

   Prefikser

Måleenheter

  Uttrykk for omkrets

Utforskningsoppgave

  Omkrets av sirkel  =  π·d  =  2πr

                    π ≈ 3,14

Areal av sirkel  =  π·r·r  =  πr2

                    π ≈ 3,14

       Omkrets

     Oppgaver

      For lærer:

        Areal

     Oppgaver

      For lærer:

      Omkrets og areal

           Oppgaver

      For lærer:

  Volum av 3D-figurer med

  samme høyde og radius:

Halvkule + Kjegle = Sylinder

     2/3     +    1/3   =   3/3

   Overflateareal av kule  =  4πr2

                    π ≈ 3,14

      Volum av kule  =  4πr3/3

                    π ≈ 3,14

              Volum av 3D-figurer med

           samme høyde og grunnflate:

Pyramide + Pyramide + Pyramide = Prisme

      1/3     +      1/3       +     1/3       =   3/3

Geometrikort fra

     getSmart

Kan du løse disse?

Bestill tilgang til getSmart