1. Tallære og grunnleggende regning

Læringsmål for temaet

1. TALLÆRE OG GRUNNLEGGENDE REGNING

Regnearter og regnerekkefølge

Addisjon og

subtraksjon

  Multiplikasjon og divisjon

         Ulike strategier:

  - strekmultiplikasjon

  - geometrisk multiplikasjon

  - delingsdivisjon (chunking)


REGNEREKKEFØLGEN:


         1. Parenteser

     2. Potenser og røtter

  3. Multiplikasjon og divisjon

   4. Addisjon og subtraksjon


    Dersom det er to likeverdige

         regneoperasjoner etter

      hverandre, skal de utføres

           fra venstre mot høyre.


+ + gir +

+ - gir -

- + gir -

- - gir +

Tips fra Matematikkhjelperen: Divisjon med desimaltall mellom 0 og 1

Regnerekkefølgen

eksempel


Her fra "NRK Skole":

Klikk på bildet


Her fra "Khan Academy":

Klikk på bildet

Delelighets-

    regler

      Prefikser

  Måleenheter

Målings- divisjon

Eksempel på "Chunking"


Klikk på bildet

Algebrakalkulator

CAS i GeoGebra


Introvideo 10 min.

Klikk på bildet

Reelle tall og imaginært tall

(4, 6 og 8 er også naturlige tall,

positive tall, heltall og partall)

  Overslags-

    regning

  Faktorisering

      mfm, sff

  Faktorisering

      mfm, sff

  Fire regnearter

  Test deg selv

Finn primtallene med Eratosthenes sil

                  (Klikk på bildet)

Partall og oddetall

Addisjon

Subtraksjon

Positive og negative tall

Multiplikasjon

Divisjon

        Fordelingsdivisjon

             med penger

Laget av: Thor-Erik Rødland

Klikk på bildet under, og

   øv på gangetabellen

  • Fasit
  • Video
  • Oppg.

Test deg selv i

hele fagemnet

    Nivå 8             Nivå 9            Nivå 10

Prøve 1 Tall og tallregning (kan redigeres)

Bestill tilgang til getSmart